Lozengrad Hotel

Kırklareli şehir rehberi

Kırklareli şehir rehberi

Mayıs 4, 2015 • Under: Gezi

0

Gezilecek Yerler

Tarihi ve kültürel varlıklar

Kırklareli’nin merkezinde ve ilçelerinde tarihi ve kültür varlıkları açısından önemli eserler yer almaktadır. Bu varlıkları ile tarihin bütün katmanlarına dair ipuçlarını bulmak mümkündür. Burada özellikle Kırklareli merkeze dair bilgilere yer vermeye özen gösterirken, ilçelerinde yer alan tarihi ve kültür varlıklara dair bilgileri o ilçeye dair sayfalarda geniş olarak bulabileceksiniz.

Kırklareli Müzeleri ve Ören Yerleri

Kırklareli Müzesi

Kırklareli taş devrinden beri bir yerleşim merkezi olmuştur. Tarih öncesinden kalan ören yerlerine ait kazılar sonucu elde edilen bulgular Kırklareli müzesinde sergilenmektedir. İlk olarak belediye binası olarak 1894 yılında yapılan bina çeşitli kullanım süreçlerinden sonra, yapımından ancak yüz yıl sonra, 1994 yılında müze olarak hizmet vermeye başlamıştır. Prehistorik dönemlerden cumhuriyet dönemine kadar tarihlenen çeşitli tarihi ve kültürel varlıkların sergilendiği müze 2 katlıdır. Arkeoloji, etnoğrafya ve doğa bölümlerinden oluşur. Görmeye değer.
Adres : Mustafa kemal Bulvarı / Kırklareli ( Tel : 0 288 214 21 39 )

Poyralı Köyü Kültür Evi

Öte yandan Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı Köyü’nde yer alan “Kültür Evi” bir etnoğrafya galerisi olarak önemli sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır.

Kanlıgeçit Höyüğü

Kanlıgeçit Höyüğü, Kırklareli İl merkezinin 500 metre güneyinde, Haydar Dere’nin iki yanında yer alan bir höyüktür. Aşağı Pınar Höyüğü’nün 300 metre kadar batısındadır. Demiryolu ve Haydar Dere tarafından üçe bölünen höyüğün bu parçaları Kanlıgeçit Kuzey, Kanlıgeçit Doğu ve Kanlıgeçit Güney olarak adlandırılmıştır. Kanlıgeçit tarihi bir mezar alanı olup yayvan bir tepe görünümümdedir

Aşağı Pınar Höyüğü

Aşağı Pınar Höyüğü, Kırklareli İl merkezinin 3 km. güneyinde yer alan bir höyüktür. Haydardere, bir kıvrım yaparak tepenin kuzeyinden ve batısından geçmektedir. Höyüğün üzerine Geç Antik Çağ’da yapılan bir tümülüs tahribata neden olmuştur. Tümülüs, 38 metre çapında bir çevre duvarı üstüne kurulmuş olup, höyüğün eteklerinden alınan toprakla doldurulmuştur. Oluşan tepenin 19. yüzyıl sonlarında bölgeyi bir süreliğine işgal eden Rus kuvvetleri tarafından hazine aramak için düzleştirilmiş olduğu düşünülmektedir

Tümülüsler

Kırklareli’de ikiyüzün üstünde tümülüs bulunmaktadır Tunç çağı sonundan ( M.Ö. 14-13 yy ) Bizans dönemine kadar (M.S. 3 yy) süregelen bir yapı şeklidir. Genel itibariyle içerisinde bir mezar odası bulunan, tarihi buluntularında yer aldığı tümsek şeklinde kabartılmış toprak yapılardır. Tümülüslerin 50’ye yakını sadece Vize ilçesi sınırları içerisinde yer alamaktadır.

Dolmenler

Trakya’nın kuzeybatı kesiminde Edirne’nin Lalapaşa ilçesinden Kırklareli’nin Demirköy ilçesine uzanan, dağlık ve ormanlık kesim üzerinde bir hat boyunca bu yapılara raslamaktayız. Tümülüslerin erken dönemi olduğunu düşünmek yerinde olur. Yekpare yassı iri taşların bir mezar odası şeklinde dizayn edilmesiyle oluşturulmuş bu yapılara yörede kapaklı kaya denilmektedir. Kofçaz, Dereköy, Kula, Kadıköy, Geçitağzı, Kapaklı, Düzorman gibi yöredeki yerleşimlerde raslanan dolmenler M.Ö 1300-800 yılları dönemine işaret etmektedirler.

Dikilitaşlar

Kırklareli ve civarında çok sayıda bulunan mehhirler, büyük anıtsal mezar taşlarıdır. Bazen boyları 3 mt.’ye ulaşabilen bu heybetli mezar taşlarına Kırklareli merkezde, Ahmetçe, Erikler, Değirmencik köyleri ve Lüleburgaz ilçeleri yakınlarında raslarız. Erken demir çağına tarihlenen anıtsal yapılardır.

Kırklareli Camileri ve Külliyeleri

BEYAZIT CAMİİ : Kırklareli merkezde yer alan cami 16. yy’ a tarihlidir.Kare planlı camii hala ibadete açıktır.
HIZIRBEY CAMİİ VE KÜLLİYESİ : 1383 yılında Köse Mihalzade Hızırbey tarafından yapılan külliye, şimdi imar planlarıyla eski özgün konumunu koruyamasa da, halk arasında Büyük Cami de denen cami binası ile, aradan geçen yolun karşı tarafında yer alan Hızırbey Arastası ve ona sırtvermiş Hızırbey Hamamı ayakta kalmayı başarabilmiştir.
KAPAN CAMİİ : 1640 yılına tarihli camii, Mustafa kemal Bulvarı’nın Pınarhisar yolu ile kesiştiği köşede, yeni belediye binasının bitişiğinde yer alamktadır. Karaca İbrahim Bey Camii olarak da bilinen, orjinali kare planlı camii geçirdiği restorasyonlar sonucu özgün halini koruyamamışsa da, halen ibadete açıktır.
KADI CAMİİ : Cami Emin Ali Çelebi tarafından 1577 yılında yapılmıştır. Kırklareli merkezde yer alan cami kare planlı olup halen ibadete açıktır. Cami Ahmet Mithat İlköğretim Okulu karşısında yer almaktadır.
KARAKAŞBEY CAMİİ : Karakaş Hacı Mehmet Bey tarafından 1628 yılında yapılan camii kare planlı olup ibadete açıktır.
ÜSKÜPDERE CAMİİ : 1904 yılına tarihli cami merkeze bağlı Üsküpdere köyünde yer alır. Dikdörtgen planlı cami halen ibadete açıktır.

Kırklareli Kiliseleri

Koyunbaba Kilisesi

Merkeze bağlı İnece beldesi Koyunbaba köyünde yer alan kilise kalıntıları kısmen ayaktadır.

Kırklareli Çeşmeleri

ALMAN ÇEŞMESİ ( büyük Cami Çeşmesi ) : 19.yy sonlarında Neo-Klasik üslupla yapılan çeşme daha önceleri merkezde iken Büyük Cami’nin duvarı bitişiğine taşınmıştır. Eskiden dört cepheli iken şimdi bir cephesi camii bahçe duvarına bitişiktir ve orijinal halinde değildir. İncelikli bir çeşmedir.
BOYACI ÇEŞMESİ : Diğer adı Kolancı Çeşmesi olan bu eser 1771 tarihli olup, Namazgah caddesi üzerinde yer alan bir meydan çeşmesidir. Ne yazık ki orjinalliğini koruyamamıştır.
HAPİSANE ÇEŞMESİ : İki katlı eski cezaevi binasının bitişiğinde yer alan çeşme 19 yy.’ın ikinci yarısına tarihlidir. Buna karşılık hapisane binası çeşmeden sonra yapılmıştır. İsmini bu hapisaneden alan çeşme günümüzde de faaldir.
GERDANLI ÇEŞME : 19 yy. sonuna tarihli bu çeşme Tırnova Caddesi Acem Geçidi Sokak üzerinde yer almaktadır. İki yüzeye sahip, yüksekçe bir meydan çeşmesidir.
KADI ÇEŞMESİ : Kadı Camii karşısında yer alan, bir meydan çeşmesi olan yapı 16 yy. ortalarında yapılmıştır. ( 1568-69 ) Faal bir çeşmedir.
KAPAN ÇEŞMESİ : Kapan Camii önünde yer alan çeşme 1771 tarihlidir. Altı beyitlik, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir kitabesi bulunan çeşme orjinalliğini onarımlarla kaybetmiştir.
KARAUMURBEY ÇEŞMESİ : 1844 Yılına tarihli çeşme karaumur Caddesi üzerinde yer almaktadır. Önceleri dört cepheli olan bu çeşme şimdi iki cephelidir.
KAYYUMOĞLU ÇEŞMESİ : İlk inşa ve onarım kitabeleri hala mevcut çeşme, Pınarhisar yolu üzerinde olup 1768 yılına tarihlidir. Tek yüzeyi lan bir çeşmedir.
KOCAHIDIR ÇEŞMESİ : Pınarhisar yolu üzerinde yer alan çeşme 19 yy.’ın ikinci yarısına tarihlidir.
PAŞA ÇEŞMESİ : Orjinalliğini tarihi süreç içinde koruyamamış çeşme, Kurupaşa Çeşme Sokak’ta yer alamktadır.
SÖĞÜTLÜ ÇEŞMESİ : 19. Yy’ın ikinci yarısına tarihlenmiş çeşme, toprak seviyesinden birkaç basamak altında bir çukurçeşme stilinde yapılmış olup, iki büyük gözden su akmaydı. Söğütlük mevkiinde yer almaktadır.

Şehitlikler, Tabyalar, Anıtlar

KIRKLAR ŞEHİTLİĞİ : Şehir merkezinde yer alan şehitlik Osmanlı-Rus savaşı, Balkan savaşları ve Yunan işgali dönemlerinde şehit düşen askerlerimiz anısına yapılmıştır. Tam şehit sayısı bilinmese de, şehitlik içerisinde 32 adet mezar yer alamaktadır.
TAŞ TABYA : Osmanlı Rus Savaşı sonrası savunma amaçlı yapılan tabya 1877 yılına tarihlidir. Balkan Savaşları sırasında yararlılık göstermiştir. Dikdörtgen planlı, kesme taş ve moloz taştan, iki katlı inşa edilmiş tabyada daha sonra değişiklikler yapılmıştır.
SEYFİOĞLU TABYA : Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Mahmut Şevket Paşa döneminde 1877 yılında yaptırılmıştır. Kırklareli’nin 3 km kuzeydoğu yönünde yer almaktadır.
ETHEM ONBAŞI ANITI : Taş tabya içerisinde yer alan anıt, Balkan Savaşları’nda büyük yararlıklar gösteren tabyadaki kahramanlıkların nişanesi olarak yapılmıştır. 250 kişilik Bulgar askerlerine karşılık 4 asker kalarak dövüşmeyi sürdüren askerlerden, geriye sadece 1 asker kalır. O da Ethem Onbaşı’dır. Arkadaşları öldükten sonra 1-2 saat boyunca Bulgar askerlerini oyalamayı başarmış, yaralanınca düşmanın verdiği suyu kabul etmeyip şehit düşmüştür.

Mimari Eserler

Kırklareli’ de özellikle geçtiğimiz yüzyıla tarihli yakın dönem mimari binaların bazıları günümüzde de farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Eski Gümrük Binası şimdi İl Külür Müdürlüğü binası olarak kullanılırken, Kocahıdır İlköğretim Okulu, Kırklareli Müzesi,Kırklareli gar binası vb…pek çok yapı kent dokusu içerisinde işlevsel olarak görülebilir.

Öte yandan Yayla Mahallesi Kırklareli’nin Bulgar-Rum-Yahudi nüfusu ve Türkler’e ait mimari üslubu yansıtan evleriyle bir Açıkhava müzesi gibidir. Zamanın tahribine bırakılmış bu eski Kırklareli evlerinin bazıları günümüzde onarılmaya ve şehrin dokusuna yeniden kazandırılmaya başlanmıştır. Bu mimari yapılar arasında Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu, Papazın Evi, Halkevi, Valikonağı gibi pek çok yapı bulunmaktadır.

Kırklareli Lezzetleri

Kırklareli lezzet peşinde koşanlar için de eşsiz bir duraktır. Yörenin doğal ortamda yayılarak beslenen hayvanlarından elde edilen et ve süt ürünleri oldukça meşhurdur. Kırklareli köftesi buraya kadar gelenlerin damaklarını şenlendirir. Et rürünleri arasında merkeze bağlı Kızılcıkdere sucukları isim yapmıştır. Öte yandan Pınarhisar’a bağlı Yenice ve Lüleburgaz’a bağlı Hamitabat beldeleri de yöresel el lezzetini damıttıkları sucukları ile yörenin aranan lezzetleri arasında yer alır. Özellikle Istranca Dağları içerisindeki ve eteklerindebulunan yerleşimlerde bulabileceğiniz kır lokantalarında tadabileceğiniz alabalıkları kendine has sunumları ve lezzetleriyle lezzet için yola çıkanları İstanbul gibi civar illerden bile bu yöreye çekmektedir.

Peynirleri arasında özellikle Kırklareli kaşar peyniri diğerleri arasından sıyrılıverip bu alanda kendi imzasını düşer. Öte yandan beyaz peynirleri de Trakya’nın aranan lezzetlerindendir.
Hardaliye Kırklareli’nin bağcılıktaki köklü kültürünün bir ürünü olarak lezzet haritasında Kırklareli’ye işaretli bir lezzettir. Bu özel lezzeti gelenler muhakkak denemelidir.

Paspala fasulyesi diye ünlenmiş Armutveren Köyü’nde yetiştirilen kuru fasulyesi daha ürün hasat edilmeden çoktan satılmış olabilir. Kış için Paspala fasulyesi bulabilirseniz çok şanslısınızdır.
Istranca Ormanları içerisinde organik üretime geçen işletmelerin de gözlemlendiği bal üreticilerine Kırklareli’nin değişik kesimlerinde raslarsınız. Demirköy, İğneada ve Vize’nin orman köylerindeki yerleşşimlerden elde edilen ballar oldukça meşhurdur. Bu yöre ballarında yapılan analizler meşhur Doğu Karadeniz ballarıyla eşdeğer özellikler taşıdıklarına dair sonuçlar ortaya koymuştur.
Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyü ise meşhur pancar pekmezi ile nam salmıştır. Sonbahar sonundan kış ortalarına kadar ev üretimleri şeklinde hazırlanan pekmezler köyde bir şenlik havası yaratmakta, köy ekonomisine büyük yararlar sağlamaktadır.
Kırklareli şekerlemeleri, helvalarıyla da meşhur bir ilimizdir. Balkan mutfağının lezzetlerini özellikle köy dokusundaki yerleşimlerde arayıp bulabilirsiniz. Eğer ki Kırklareli’ye gelmişseniz tüm yorgunluğunuzun üzerine ilin merkezinde yer alan ve bir asırdan fazla bir geleneğe sahip Dibek Kahvesi ‘nde bir kahve içmelisiniz.

Summary
Kırklareli şehir rehberi
Article Name
Kırklareli şehir rehberi
Description
Kırklareli'ye gitmeyi düşünüyorsanız gezilecek, yenilecek içilecek şeylerin, Kırklareli yörenin meşhur ürünlerinin anlatıldığı bu rehberi mutlaka okuyun.