Lozengrad Hotel

Yöresel

Kırklareli Avrupa kıtasında kurulan en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yerleşim taşdevrine kadar uzanır.

Dupnisa Mağarası dört milyon yaşındadır. Taş devrinde yöreye ilk yerleşenler tarafından çeşitli dini ayinler için kullanılmıştır.

Kırklareli 3 deniz tarafından kuşatılmıştır: Güneyde Marmara Denizi, kuzeyde Karadeniz ve güneybatıda Eğe Denizi. Bölge ormanlara, göllere ve eski Yunan ve Roma döneminden beri faaliyette olan üzüm bağlarına sahiptir.

Hıristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar

Kırklareli zengin bir dini geçmişe sahiptir. Şehir eski yunancada Saranta Ekklisiès (Σαράντα Εκκλησιές, kırk kilise) olarak adlandırılmıştır. Kırk Kilise, Kırklareli ismine dönüşmüştür.

Hıristiyanlıktan çok önce bölgede 2400 yıl önceye dayanan bir Yahudi yerleşimi vardır.  15.yy Avrupa’da zulüme maruz kalan Yahudilere kucak açan Osmanlı döneminde de bölgeye yoğun Yahudi göçü olmuştur. Günümüzde dışarı göçlerle giderek küçülen bir cemaat varlığını hala sürdürmektedir.

Göl, Irmak, Deniz

Kırklareli’ye bağlı olan İğneada, Karadeniz sahilinde bulunur ve Bulgaristan ile sınır olan Mutludere Irmağı’nın 5km güneyinde yeralır.

Toprak Istranca dağlarının doğal örtüsü olan meşe ormanları ile kaplıdır. Ormancılık ve balıkçılık bu bölgenin temel geçim kaynağıdır.

Milli Park

Saka Gölü Tabiatı Koruma Alanı, İğneadanın güneyinde yeralır. Avrupa kıtasında son kalan longoz ormonlarına sahiptir pek çok kuş türünün doğal evidir.

Bağlar

Kırklareli eski Yunan ve Roma dönemine dayanan üzüm bağlarına sahiptir. Doğal şarap yapım teknikleri bölgede hala yaşatılmaktadır. Üç denizin etkisinde kalan iklim yerel şarap türlerine eşi bulunamayacak bir karakteristik verir.

Kültür

  • Hızır Bey Külliyesi: Külliye  Hızır Bey Camisi, Hızır Bey Hamamı Bath ve Arasta (Kapalıçarşı) dan oluşur.
  • Hızır Bey Camisi (1383):  Şehir merkezindedir. Köse Mihalzade Hızır tarafından 1383 yılında yapılmıştır. Kesilmiş taştan tek minareli olarak inşaa edilmiştir, hala ibadete açıktır.
  • Hızır Bey Hamamı: 1383’te yapılmıştır, kadınlara ve erkeklere ayrı girişi vardır.
  • Arasta (Bedesten):  Hamama bitişik olarak inşaa edilmiştir. 12 dükkan vardır.
  • Kırklareli Yahudi Mahallesi : Tarihi mahalle
  • Dupnisa Mağarası: 4 milyon yaşındaki mağara taşdevrinden beri bölge halkı tarafından kullanılmıştır. İsmi şarap tanrısı Dionysus’tan gelir. Mitolojiye göre Dionysus şarabı bu bölgede keşfetmiştir.

 

  • 640px-Kırklareli_Arasta nijat_ic_mekan_vitray

nijat_Ic_mekan_detay 640px-Kirklareli_mosque